Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου: www.ortho-periovolos.gr
Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία
Cookies στο σύνολο: 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (3)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.

 

Όνομα Cookie                            

Προμηθευτής

Τύπος

Διάρκεια

Τα δεδομένα αποστέλλονται

Περιγραφή σκοπού του cookie

_ga

www.ortho-periovolos.gr

HTTP 

2 χρόνια

Η.Π.Α._Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.

_gat

www.ortho-periovolos.gr

HTTP 

1 ημέρα

Η.Π.Α._Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

_gid                  

www.ortho-periovolos.gr

HTTP 

1 ημέρα

Η.Π.Α._Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.